வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் நச்சுத்தன்மை

பூச்சிக்கொல்லி என்பது பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்தப் பயன்படுத்தப்படும் எந்தவொரு பொருளாகும். பூச்சிகள் தவழும் கிராலிகள், தாவரங்கள், உயிரினங்கள் மற்றும் பலவற்றை இலக்காகக் கொண்டிருக்கலாம். பெரும்பாலான பிழைகள் தீங்கு செய்வதன் மூலம் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்துகின்றன. துரதிர்ஷ்டவசமாக, பூச்சிக்கொல்லிகள் மனிதர்களுக்கும் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்தும். சில மிகவும் தீங்கு விளைவிக்கும், அல்லது ஆபத்தானவை, மேலும் மக்களுக்கு உண்மையிலேயே தீங்கு விளைவிக்கும் அல்லது படுகொலை செய்யலாம். மற்றவை மிதமான ஆபத்தானவை அல்ல. பூச்சிக்கொல்லிகள் தோல், கண்கள், மூக்கு அல்லது வாயை உலர வைக்கும்.

பூச்சிக்கொல்லிகள் மற்றும் நச்சுத்தன்மை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை நோயியல் இதழ், தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல் இதழ், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்கள், நச்சுத்தன்மை அறிக்கை தொடர், அமெரிக்க மீன்வள சங்கத்தின் பரிவர்த்தனைகள், மனித மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இடர் மதிப்பீடு: ஒரு சர்வதேச இதழ், நியூசிலாந்து வேளாண் ஆராய்ச்சி இதழ்.

Top