வேளாண் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு இதழ்கள்

வளர்ந்து வரும் மக்கள்தொகைக்கு உணவளிக்க மனிதகுலம் இதுவரை கண்டுபிடித்த பழமையான நடைமுறைகளில் விவசாயமும் ஒன்றாகும். புவியியல் காலநிலை மற்றும் தொழில்நுட்ப காரணிகள் விவசாய உற்பத்தியை பெரிதும் பாதிக்கின்றன. விவசாய நடைமுறைகள் மற்றும் விளைச்சலில் பல கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் விரைவான முன்னேற்றம் இருந்தபோதிலும், புவி வெப்பமடைதல், பருவநிலை மாற்றம், வறட்சி, பஞ்சம் மற்றும் வெள்ளம் போன்ற காரணிகள் உலகளவில் விவசாயத்தை அச்சுறுத்துகின்றன. மனிதனின் கண்மூடித்தனமான தலையீடு காரணமாக, சத்தான இயற்கை உணவின் இருப்பிடமாக இருக்கும் புதிய மற்றும் கடல் நீர் ஆதாரங்கள் அதிக அளவில் பாதிக்கப்பட்டு, அதிக மாசு மற்றும் நச்சுத்தன்மையை ஏற்படுத்துகின்றன. நகரமயமாக்கல், நவீனமயமாக்கல் மற்றும் தொழில்மயமாக்கல் காரணமாக விவசாயம் மற்றும் மீன்வளர்ப்பு இரண்டும் அழுத்தம் கொடுக்கப்படுகின்றன.

வேளாண் மற்றும் மீன் வளர்ப்பு இதழ்கள்

ஐ.எஸ். 2150-3508
ஜர்னல் தாக்க காரணி 8.33
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 20
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 8.86
ஐ.எஸ். 2375-446X
ஜர்னல் தாக்க காரணி 3.6
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 15
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 5.68
ஐ.எஸ். 2376-0354
ஜர்னல் தாக்க காரணி 18.17
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 23
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 9.86
Top