வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

உருமாற்றம்

உருமாற்றம் என்பது ஒரு உயிரியல் செயல்முறையாகும், இதன் மூலம் ஒரு விலங்கு பிறப்பு அல்லது குஞ்சு பொரித்த பிறகு உடல் ரீதியாக உருவாகிறது, உயிரணு வளர்ச்சி மற்றும் வேறுபாட்டின் மூலம் விலங்குகளின் உடல் அமைப்பில் வெளிப்படையான மற்றும் ஒப்பீட்டளவில் திடீர் மாற்றத்தை உள்ளடக்கியது. சில பூச்சிகள், மீன்கள், நீர்வீழ்ச்சிகள், மொல்லஸ்க்கள், ஓட்டுமீன்கள், சினிடாரியன்கள், எக்கினோடெர்ம்கள் மற்றும் ட்யூனிகேட்டுகள் உருமாற்றத்திற்கு உட்படுகின்றன, இது பொதுவாக வாழ்விடம் அல்லது நடத்தை மாற்றத்துடன் இருக்கும்.

உருமாற்றம் தொடர்பான இதழ்கள்

பயோஃபெர்டிலைசர்ஸ் & உயிர் பூச்சிக்கொல்லிகள், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் மற்றும் எக்ஸ்பெரிமென்டல் பேத்தாலஜி, ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் டாக்ஸிகாலஜி

Top