வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்

வேளாண் அறிவியல் மற்றும் உணவு ஆராய்ச்சி இதழ்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2593-9173

பூச்சிக்கொல்லி

பூச்சிக்கொல்லிகள் எந்தவொரு பூச்சியையும் கவர்ந்திழுக்க, மயக்கி, பின்னர் அழிக்க அல்லது குறைக்கும் பொருட்களாகும். அவர்கள் ஒரு வகை உயிர்க்கொல்லி. பூச்சிக்கொல்லிகளின் மிகவும் பொதுவான பயன்பாடு தாவர பாதுகாப்பு பொருட்கள் (பயிர் பாதுகாப்பு பொருட்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது), இது பொதுவாக களைகள், தாவர நோய்கள் அல்லது பூச்சிகள் போன்ற தீங்கு விளைவிக்கும் தாக்கங்களிலிருந்து தாவரங்களைப் பாதுகாக்கிறது. பூச்சிக்கொல்லிகளின் இந்த பயன்பாடு மிகவும் பொதுவானது, பூச்சிக்கொல்லி என்ற சொல் பெரும்பாலும் தாவர பாதுகாப்பு தயாரிப்புக்கு ஒத்ததாக கருதப்படுகிறது, இருப்பினும் இது ஒரு பரந்த சொல், ஏனெனில் பூச்சிக்கொல்லிகள் விவசாயம் அல்லாத நோக்கங்களுக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

பூச்சிக்கொல்லி தொடர்பான பத்திரிகைகள்

தாவர நோயியல் மற்றும் நுண்ணுயிரியல், வேளாண் தொழில்நுட்பம், பயிர் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தில் முன்னேற்றங்கள், நெல் ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல், மண் அறிவியல் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்து, பயன்பாட்டு நீர்வாழ் வளர்ப்பு இதழ், பயிர் உற்பத்தி இதழ், தாவர ஊட்டச்சத்து இதழ், வேளாண்மை மற்றும் மண் அறிவியல் ஆவணக் காப்பகம் மற்றும் தாவர ஊட்டச்சத்து, உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், உணவு மற்றும் தொழில்துறை நுண்ணுயிரியல் இதழ்.

Top