நரம்பியல் & உளவியல் இதழ்கள்

நரம்பியல் என்பது நரம்பு மண்டலத்தைப் பற்றிய ஆய்வைக் கையாள்கிறது; இதில் மூளை, முள்ளந்தண்டு வடம் மற்றும் நரம்பியல் சுற்றுகள் ஆகியவை அடங்கும். இந்த இடைநிலைத் துறையானது, உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல், செல்லுலார் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியல், மற்றும் மனித நடத்தை மற்றும் அறிவாற்றல் போன்ற பலதரப்பட்ட களங்களை வரைந்து, மூளையின் செயல்பாடுகள் பற்றிய தகவல்களை கிண்டல் செய்ய, முன்பு கற்பனை செய்யாத தீர்மானங்களில். இது பெரிய அளவிலான பெருமூளை அமைப்புகளின் அமைப்பு போன்ற மேக்ரோஸ்கோபிக் செயல்முறைகளிலிருந்து நியூரோகெமிக்கல் சிக்னலிங் போன்ற நுண்ணிய செயல்முறைகளுக்கு கீழே துளையிடுகிறது. உளவியல் என்பது மனது, மன செயல்முறைகள் மற்றும் நடத்தை ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான தொடர்பைக் கையாளும் அறிவியலின் ஒரு கிளை ஆகும். இது கவனம், உணர்தல், அறிவாற்றல், உணர்ச்சி, புத்திசாலித்தனம், மூளை செயல்பாடு மற்றும் ஆளுமை போன்ற நிகழ்வுகளை ஆராய்கிறது, அதே நேரத்தில் ஒருவருக்கொருவர் உறவுகளையும் ஆராய்கிறது.

நரம்பியல் & உளவியல் இதழ்கள்

ஐ.எஸ். 2161-0487
ஜர்னல் தாக்க காரணி 9.78
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 24
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 10.39
ஐ.எஸ். 2469-9837
ஜர்னல் தாக்க காரணி 2.46
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 14
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 4.94
ஐ.எஸ். 2165-7890
ஜர்னல் தாக்க காரணி 2.19
ஜர்னல் எச்-இண்டெக்ஸ் 16
ஜர்னல் மேற்கோள் மதிப்பெண் 4.59
Top