உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு அபாயங்கள்

உணவு அபாயங்கள் என்பது உணவுப் பொருட்களின் தரம் மற்றும் கலவையைக் குறைக்கும் தொற்று நிலைமைகள் ஆகும். அறுவடை, பதப்படுத்துதல், போக்குவரத்து, தயாரித்தல், சேமித்தல் மற்றும் உணவுப் பரிமாறுதல் ஆகியவற்றின் போது இந்த உணவு அபாயங்கள் உணவு விநியோகத்தில் எப்போது வேண்டுமானாலும் அறிமுகப்படுத்தப்படலாம். இந்த உணவு அபாயங்கள் உடல், இரசாயன அல்லது நுண்ணுயிரியல் சார்ந்ததாக இருக்கலாம்.

உணவு அபாயங்கள் தொடர்பான
உணவுப் பத்திரிக்கைகள்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், வேளாண்மை, உணவு & அக்வா ஜர்னல்கள், மருத்துவ நெறிமுறைகள் & சுகாதாரக் கொள்கைகள் இதழ்கள், உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்ற இதழ், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், வேளாண்மை மற்றும் உணவு உணவுத் தொழில் ஹைடெக், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபுட் டெக்னாலஜி.

Top