உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்

உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2476-2059

உணவு கலப்படம்

கலப்படம் என்பது ஒரு உணவுப் பொருள் சுகாதார விதிகளை சட்டப்பூர்வமாகப் பின்பற்றத் தவறியதை வரையறுக்கப் பயன்படும் சொல். உணவு கலப்படம் உணவின் தரத்தை குறைக்கிறது மற்றும் உணவின் உணவு மூலப்பொருளைக் குறைக்கிறது, இது நுகர்வோருக்கு நோய் அல்லது நோயின் குறிப்பிடத்தக்க அல்லது நியாயமற்ற ஆபத்தை அளிக்கிறது.

உணவு கலப்படம் தொடர்பான
உணவுப் பத்திரிக்கைகள்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், மருத்துவ நெறிமுறைகள் & சுகாதாரக் கொள்கைகள் இதழ்கள், நுண்ணுயிரியல் இதழ்கள், ஊட்டச்சத்து இதழ்கள், நச்சுயியல் இதழ்கள், ஷோகுஹின் ஈசிகாகு ஜாஷி. ஜர்னல் ஆஃப் தி ஃபுட் ஹைஜீனிக் சொசைட்டி ஆஃப் ஜப்பான், உணவு தரம் மற்றும் பாதுகாப்பிற்கான சென்சிங் மற்றும் இன்ஸ்ட்ரூமென்டேஷன், உணவு, ஊட்டச்சத்து & விவசாயம் மீதான சமீபத்திய காப்புரிமைகள், RSC உணவு பகுப்பாய்வு மோனோகிராஃப்கள்.

Top