உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

அதிர்ச்சி

அதிர்ச்சி என்பது ஒரு கடினமான அல்லது விரும்பத்தகாத அனுபவமாகும், இது ஒருவருக்கு நீண்ட காலமாக மன அல்லது உணர்ச்சிப் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது. நீண்ட கால எதிர்விளைவுகளில் கணிக்க முடியாத உணர்ச்சிகள், ஃப்ளாஷ்பேக்குகள், இறுக்கமான உறவுகள் மற்றும் தலைவலி அல்லது குமட்டல் போன்ற உடல் அறிகுறிகள் கூட அடங்கும். இந்த உணர்வுகள் இயல்பானவை என்றாலும், சிலர் தங்கள் வாழ்க்கையை நகர்த்துவதில் சிரமப்படுகிறார்கள். உளவியலாளர்கள் இந்த நபர்களுக்கு அவர்களின் உணர்ச்சிகளை நிர்வகிக்க ஆக்கபூர்வமான வழிகளைக் கண்டறிய உதவலாம்

Top