உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

முதன்மை பராமரிப்பு

முதன்மை பராமரிப்பு என்பது ஒரு மருத்துவரால் வழங்கப்படும் தினசரி சுகாதாரப் பாதுகாப்பு ஆகும். முதன்மை பராமரிப்பு பொதுவாக முதன்மை பராமரிப்பு மருத்துவர், ஒரு செவிலியர் அல்லது மருத்துவர் உதவியாளரால் வழங்கப்படுகிறது. சில இடங்களில், அத்தகைய நிபுணர் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட செவிலியர், மருந்தாளர், மருத்துவ அதிகாரி அல்லது ஆயுர்வேத அல்லது பிற பாரம்பரிய மருத்துவ நிபுணராக இருக்கலாம்.

முதன்மை பராமரிப்பு என்பது முன்னணி பராமரிப்பு என்று பொருள்படும், மேலும் இது மருத்துவர்கள் (குடும்ப மருத்துவர்கள், பயிற்சியாளர்கள் அல்லது குழந்தை மருத்துவர்கள்), மருத்துவர் உதவியாளர்கள் அல்லது செவிலியர் பயிற்சியாளர்களிடமிருந்து வரலாம். முதன்மை பராமரிப்பு மருத்துவர்கள் நோயாளிகளின் கவனிப்பின் காலாண்டுகளாக உள்ளனர். பெருகிய முறையில் குழப்பமடைந்து வரும் நமது சுகாதாரப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் விரிசல்களில் தங்கள் நோயாளிகள் மற்றும் அவர்களின் பிரச்சினைகள் வராமல் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள்.

முதன்மை பராமரிப்பு தொடர்பான இதழ்கள்

முதன்மை பராமரிப்பு இதழ்கள், ஆரம்ப சுகாதாரப் பராமரிப்பு, முதன்மை சுகாதாரம்: திறந்த அணுகல், முதன்மைப் பராமரிப்பில் தரம், முதன்மை மற்றும் வாங்கிய நோயெதிர்ப்பு குறைபாடு ஆராய்ச்சி, முதன்மை பராமரிப்புக்கான கல்வி, குடும்ப மருத்துவம் மற்றும் முதன்மை பராமரிப்பு ஆய்வு, முதன்மை பராமரிப்புக்கான தகவல், முதன்மை பராமரிப்புக்கான லண்டன் ஜர்னல், முதன்மை பராமரிப்பு இதழ் - அலுவலக நடைமுறையில் உள்ள கிளினிக்குகள், ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் சைக்கியாட்ரியின் முதன்மை பராமரிப்பு துணை, முதன்மை கவனிப்பில் தரம்.

Top