உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

இதய நோய்கள்

இதய நோய்களில் இரத்த நாளங்கள் மற்றும் இதயத்தின் கோளாறுகள் அடங்கும். இந்த நிலையில் பிறவி இதய நோய், கரோனரி இதய நோய், புற இதய நோய், செரிப்ரோவாஸ்குலர் இதய நோய், த்ரோம்போசிஸ் மற்றும் எம்போலிசம் மற்றும் ருமேடிக் இதய நோய் ஆகியவை அடங்கும்.

இருதய நோய் என்பது இதயத்தின் கட்டமைப்புகள் அல்லது செயல்பாட்டை பாதிக்கும் பல நிலைகளை உள்ளடக்கியது. அவை அடங்கும்: கரோனரி தமனி நோய், மாரடைப்பு, அசாதாரண இதயத் துடிப்பு அல்லது அரித்மியா, இதய செயலிழப்பு, இதய வால்வு நோய், பிறவி இதய நோய், இதய தசை நோய் (கார்டியோமயோபதி), பெரிகார்டியல் நோய் பெருநாடி நோய் மற்றும் மார்பன் நோய்க்குறி, வாஸ்குலர் நோய் (இரத்த நாள நோய்)

இதய நோய்கள் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

உள் மருத்துவ இதழ்கள், கிரிட்டிகல் கேர் ஜர்னல்கள், கார்டியோவாஸ்குலர் பேத்தாலஜி: திறந்த அணுகல், மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை இருதயவியல், இருதய ஆராய்ச்சியின் சர்வதேச இதழ், குழந்தை இருதயவியல் நுண்ணறிவு, கடுமையான இருதய பராமரிப்பு, ஐரோப்பா: ஐரோப்பிய வேகக்கட்டுப்பாடு, இதயத் துடிப்பு மற்றும் வேலை செய்யும் குழுக்கள் கார்டியாக் பேசிங், அரித்மியாஸ் மற்றும் கார்டியாக் செல்லுலார் எலக்ட்ரோபிசியாலஜி ஆஃப் கார்டியாலஜியின் ஐரோப்பிய சங்கம், கார்டியாக் ஃபெயிலியர் ஜர்னல், கார்டியோவாஸ்குலர் டிசீஸ் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் கார்டியோவாஸ்குலர் மெடிசின்

Top