உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

ஆம்புலேட்டரி பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ்

ஆம்புலேட்டரி பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் என்பது ஒரு பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் முறையாகும், இது நோயாளியால் தினமும் 3-5 பரிமாற்றங்களுடன் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. அன்றாட வாழ்வில் சில இயல்புகளை வைத்து இதைச் செய்யலாம். இது 'உட்செலுத்துதல்' மற்றும் அடுத்தது 'குடியிருப்பு நேரம்' ஆகும். பழைய திரவத்தை வெளியேற்றி, புதிய திரவத்தை செலுத்தும் இந்த செயல்முறை 'பரிமாற்றம்' என்று அழைக்கப்படுகிறது மற்றும் முக்கியமாக ஈர்ப்பு விசையால் செய்யப்படுகிறது.

ஆம்புலேட்டரி பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் தொடர்பான ஜர்னல்கள்

நெப்ராலஜி டயாலிசிஸ் மாற்று அறுவை சிகிச்சை, நெப்ராலஜி நர்சிங் ஜர்னல், தி நெஃப்ரான் ஜர்னல்ஸ், பெரிட்டோனியல் டயாலிசிஸ் இன்டர்நேஷனல், டயாலிசிஸ் கருத்தரங்குகள், குளோபல் டயாலிசிஸ்

Top