உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

தடுப்பு பராமரிப்பு

தடுப்பு பராமரிப்பு என்பது நோய் சிகிச்சைக்கு மாறாக நோயைத் தடுப்பதற்காக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் அல்லது நடவடிக்கைகளை உள்ளடக்கியது. தடுப்பு பராமரிப்பு உத்திகள் பொதுவாக முதன்மை, இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை தடுப்பு நிலைகளில் நடைபெறுவதாக விவரிக்கப்படுகிறது.தடுப்பு மருத்துவம் தனிநபர்கள், சமூகங்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட மக்களின் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது. உடல்நலம் மற்றும் நல்வாழ்வை பாதுகாத்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் பராமரித்தல் மற்றும் நோய், இயலாமை மற்றும் இறப்பு ஆகியவற்றைத் தடுப்பதே இதன் குறிக்கோள்.

தடுப்பு மருந்து வல்லுநர்கள் உரிமம் பெற்ற மருத்துவ மருத்துவர்கள் (MD) அல்லது ஆஸ்டியோபதி (DO) மருத்துவர்கள், அவர்கள் உயிரியியல், தொற்றுநோயியல், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் தொழில் மருத்துவம், சுகாதார சேவைகளின் திட்டமிடல் மற்றும் மதிப்பீடு, சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்களின் மேலாண்மை, நோய்க்கான காரணங்கள் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றில் முக்கிய திறன்களைக் கொண்டுள்ளனர். மற்றும் மக்கள் குழுக்களில் காயம், மற்றும் மருத்துவ மருத்துவத்தில் தடுப்பு நடைமுறை. அவர்கள் மருத்துவம், சமூகம், பொருளாதாரம் மற்றும் நடத்தை அறிவியலில் இருந்து பெற்ற அறிவு மற்றும் திறன்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர்.

தடுப்பு பராமரிப்பு தொடர்பான பத்திரிகைகள்

முதன்மை இதழ்கள், ஆரம்ப சுகாதாரப் பத்திரிக்கைகள், பழங்கால நோய்கள் மற்றும் தடுப்பு வைத்தியம், புற்றுநோய் தடுப்பு முன்னேற்றங்கள், தடுப்பு மருத்துவம், தடுப்பு ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு அறிவியல், உயிரி மருத்துவம் மற்றும் தடுப்பு ஊட்டச்சத்து

Top