உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

கிரிட்டிகல் கேர்

தீவிர சிகிச்சையில் கடுமையான காயங்கள் மற்றும் நோய் உள்ளவர்களுக்கான சிகிச்சையும் அடங்கும். விபத்துக்கள், அறுவை சிகிச்சைகள், தொற்றுகள் மற்றும் கடுமையான சுவாசப் பிரச்சனைகள் போன்ற சிக்கலான சூழ்நிலைகளும் இதில் அடங்கும். தீவிர சிகிச்சை பொதுவாக தீவிர சிகிச்சை பிரிவு (ICU) அல்லது அதிர்ச்சி மையத்தில் நடைபெறுகிறது.

தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகள் (ICU), தீவிர சிகிச்சை அல்லது தீவிர சிகிச்சைப் பிரிவுகள் என்றும் அழைக்கப்படும், ஒரு மருத்துவமனையில் உள்ள பிரிவுகளாகும், அவை உயிருக்கு ஆபத்தான நிலையில் உள்ள நோயாளிகளைக் கவனிக்கின்றன மற்றும் இயல்பான உடல் செயல்பாடுகளைத் தொடர உபகரணங்கள் மற்றும் மருந்துகளின் நிலையான, நெருக்கமான கண்காணிப்பு மற்றும் ஆதரவு தேவை.

கிரிட்டிகல் கேர் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

க்ரிட்டிகல் கேர் ஜர்னல்கள், பிரைமரி கேர் ஜர்னல்கள், கிரிட்டிகல் கேர் மகப்பேறியல் & மகப்பேறு, தீவிர மற்றும் தீவிர சிகிச்சை, பெரியோபரேட்டிவ் & கிரிட்டிகல் இன்டென்சிவ் கேர் நர்சிங், ஏஏசிஎன் அட்வான்ஸ்டு க்ரிட்டிகல் கேர், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் கிரிட்டிகல் கேர், அமெரிக்கன் ஜர்னல் ஆஃப் கிரிட்டிகல் கேர், ஆஸ்திரேலிய கேரிடிகல் மற்றும் கிரிடிகல் அனஸ்தீசியா, கிரிட்டிகல் கேர் அண்ட் பெயின், க்ரிட்டிகல் கேர், க்ரிட்டிகல் கேர் மெடிசின் தொடர் கல்வி

Top