உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்

உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2165-8048

நுரையீரல் நோய்கள்

நுரையீரல் நோய் என்பது உறுப்புகள் மற்றும் திசுக்களைப் பாதிக்கும் நோயியல் நிலைமைகள் என வரையறுக்கப்படலாம், இது ஒரு நபருக்கு வாயு பரிமாற்றத்தை சாத்தியமாக்குகிறது, மேலும் மேல் சுவாசக்குழாய், மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய், மூச்சுக்குழாய்கள், அல்வியோலி, ப்ளூரா மற்றும் ப்ளூரல் குழி, மற்றும் சுவாசத்திற்கான நரம்புகள் மற்றும் தசைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

நுரையீரல் நோய் என்பது ஆஸ்துமா, சிஓபிடி, இன்ஃப்ளூயன்ஸா, நிமோனியா மற்றும் காசநோய் போன்ற தொற்றுகள், நுரையீரல் புற்றுநோய் மற்றும் பல சுவாசப் பிரச்சனைகள் போன்ற நுரையீரலைப் பாதிக்கும் பல கோளாறுகளைக் குறிக்கிறது. சில நுரையீரல் நோய்கள் சுவாச செயலிழப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

நுரையீரல் நோய்கள் தொடர்பான கட்டுரைகள்

கிரிட்டிகல் கேர் ஜர்னல்கள், பிரைமரி கேர் ஜர்னல்கள், நாள்பட்ட தடுப்பு நுரையீரல் நோய்: திறந்த அணுகல், நுரையீரல் மற்றும் சுவாச மருத்துவம், நுரையீரல் நோய்கள் மற்றும் சிகிச்சை, ஏரோசல் மருந்து மற்றும் நுரையீரல் மருந்து விநியோக இதழ், சுவாச உடலியல் மற்றும் நரம்பியல்

Top