லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

ஜர்னல் பற்றி

Index Copernicus Value: 64.66

லுகேமியா ஜர்னல் is a peer reviewed medical journal that includes a wide range of fields in Leukemia, Multiple Myeloma, Acute Lymphoblastic Leukemia, Acute Myleoid Leukemia, Chronic Lymphocytic Leukemia, Chronic Myleloid Leukemia, Hairy Cell Leukemia, Pediatric Leukemia, Leukemia drugs, Stem Cell Transplant, Plasma cell Leukemia, Mast cell Leukemia, Lymphoma Cancer, Lymphoma Symptoms, Spleen cancer, Acute Myelomonocytic Leukemia, Aleukemic Leukemia , Lymphosarcoma, Megakaryocytic Leukemia, Feline Leukemia complex, Epidemiologic studies and other Hematologic malignancies and creates a platform for the authors to make their contribution towards the journal and the editorial office promises peer process for the submitted manuscripts to ensure quality.

லுகேமியா சிறந்த திறந்த அணுகல் இதழ்களில் ஒன்றாகும், இது இந்த துறையில் உள்ள அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் போன்றவற்றின் முறையில் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய வளர்ச்சிகள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு இலவச ஆன்லைன் அணுகலை வழங்குகிறது.

இந்த அறிவார்ந்த திறந்த அணுகல் இதழ் ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பிப்பு, மதிப்பாய்வு மற்றும் கட்டுரையின் முன்னேற்றத்திற்காக எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் சிஸ்டத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. ஜர்னல் ஆஃப் லுகேமியாவின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை மதிப்பாய்வு செய்கிறார்கள்; மேற்கோள் காட்டக்கூடிய கையெழுத்துப் பிரதியை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர்களின் ஒப்புதல் தேவை.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top