லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

பிளாஸ்மா செல் லுகேமியா

பிளாஸ்மா செல் லுகேமியா (PCL) என்பது அரிதான மற்றும் தீவிரமான பிளாஸ்மா செல் டிஸ்க்ரேசியா ஆகும். PCL உடைய நோயாளிகளுக்கு சராசரி உயிர்வாழ்வு மாதங்களில் அளவிடப்படும் மிகவும் மோசமான முன்கணிப்பு உள்ளது. பிசிஎல் டி நோவோ அல்லது பிளாஸ்மா செல் மைலோமாவின் புரோட்ரோமைப் பின்பற்றலாம். PCL உடைய நோயாளிகள் எக்ஸ்ட்ராமெடல்லரி நோய், எலும்பு மஜ்ஜை செயலிழப்பு போன்ற தீவிரமான மருத்துவ அம்சங்களைக் கொண்டுள்ளனர்.

PCL இன் சிகிச்சையானது முதன்மையாக நோய்த்தடுப்பு ஆகும், ஒரு சிறுபான்மை நோயாளிகள் மட்டுமே நீடித்த நிவாரணத்தை அடைகிறார்கள்.

பிளாஸ்மா செல் லுகேமியா தொடர்பான இதழ்கள்

ï» ஜர்னல் ஆஃப் லுகேமியா, புற்றுநோய் கண்டறிதல், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை, புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் காப்பகங்கள், புற்றுநோய் தடுப்புக்கான முன்னேற்றங்கள், லுகேமியா ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள், புற்றுநோய் உயிரியல் மற்றும் சிகிச்சை, ஜப்பானிய ஜர்னல் ஆஃப் கிளினிக்கல் ஆன்காலஜி, மூலக்கூறு புற்றுநோய், மூட்டு புற்றுநோய், மூட்டு புற்றுநோய் மூட்டு புற்றுநோய்-மூலக் புற்றுநோய்க்கான அமெரிக்கன் ஜர்னல். & லிம்போமா »
Top