லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

அலுகேமிக் லுகேமியா

லுகேமியா என்பது ஒரு தீவிர நோய், இரத்தம் அல்லது எலும்பு மஜ்ஜையின் புற்றுநோய். இது வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் (WBCs) புற்றுநோயாகும். எலும்பு மஜ்ஜையில் லுகோசைட்டுகள் அல்லது வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் அசாதாரண உற்பத்தி லுகேமியாவுக்கு வழிவகுக்கிறது, இதன் விளைவாக பல உடல்நல சிக்கல்கள் ஏற்படுகின்றன. அலுகேமிக் லுகேமியா என்பது ஒரு லுகேமியா ஆகும், இதில் லுகோசைட் எண்ணிக்கை சாதாரணமாகவோ அல்லது இயல்பை விட குறைவாகவோ இருக்கும்.

அலுகேமிக் லுகேமியாவில், இரத்த பரிசோதனையில் வெள்ளை இரத்த அணுக்களின் அதிகரித்த எண்ணிக்கை கண்டறியப்படவில்லை. இது ஒரு அரிய வகை லுகேமியா. இந்த வகை லுகேமியா லிம்போசைடிக், மோனோசைடிக் அல்லது மைலோஜெனஸாகவும் இருக்கலாம். கடுமையான/நாட்பட்ட லிம்போசைடிக்/மைலோஜெனஸ் லுகேமியா மற்றும் ப்ரோலிம்போசைடிக் லுகேமியா மற்றும் மைலோடிஸ்பிளாஸ்டிக் சிண்ட்ரோம் ஆகியவற்றில் கண்டறியப்பட்ட நோயாளிகளிடமும் இதைக் காணலாம்.

அலுகேமிக் லுகேமியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்
லுகேமியா, புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய் தடுப்புக்கான முன்னேற்றங்கள், கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், லுகேமியா ஆராய்ச்சி, புற்றுநோயியல் ஆய்வுகள், புற்றுநோய் கடிதங்கள், புற்றுநோயியல் ஹீமாட்டாலஜியில் முக்கியமான விமர்சனங்கள், புற்றுநோய் அறிவியல், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், ஆக்டா ஆன்கோலாஜிகா இதழ்
 
Top