லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

கடுமையான மெகாகாரியோசைடிக் லுகேமியா

கடுமையான மெகாகாரியோசைடிக் லுகேமியா (AMeL) என்பது கடுமையான மைலோயிட் லுகேமியாவின் (AML) அரிதான வடிவமாகும். இது ஒரு நன்கு அறியப்பட்ட நிறுவனமாக இருந்தாலும் கூட, இது கடுமையான மைலோஸ்கிளிரோசிஸ் என அடிக்கடி தவறாக கண்டறியப்படலாம். இந்த நோய் அரிதானது மற்றும் நோயறிதலில் உள்ள சிரமம் காரணமாக, அதன் சரியான நிகழ்வு தெரியவில்லை. நியாயமாக, வயது வந்தோருக்கான அனைத்து டி நோவோ அக்யூட் மைலோயிட் லுகேமியாக்களில் (ஏஎம்எல்) இது தோராயமாக 1-2% ஆக இருக்கலாம், ஆனால் குழந்தை வயதுக் குழுவில் ஏற்படும் நிகழ்வுகள் அதிகமாக உள்ளது, ஓரளவுக்கு டவுன் சிண்ட்ரோம் உடனான தொடர்பு காரணமாகும்.

AML இன் இந்த வடிவத்தின் நிகழ்வு பல்வேறு அறிக்கைகளின்படி அதிக மாறுபாட்டைக் காட்டுகிறது, இது அனைத்து கடுமையான லுகேமியாக்களில் 8 முதல் 15% வரை இருக்கும். இந்த அரிதான லுகேமியாவுடன் மருத்துவ அனுபவம் குறைவாகவே உள்ளது.

Megakaryocytic Leukemia தொடர்பான இதழ்கள்
லுகேமியா ஜர்னல், புற்றுநோய் தடுப்பு முன்னேற்றங்கள், புற்றுநோய் கண்டறிதல், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை, புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் காப்பகங்கள், லுகேமியா, இயற்கை விமர்சனங்கள் புற்றுநோய், புற்றுநோய்க்கான சர்வதேச இதழ், புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி, லான்செட் ஆன்காலஜி, மருத்துவர்களுக்கான கேன்சர் ஜர்னல்

 

Top