லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

லிம்போமா அறிகுறிகள்

லிம்போமாவின் மிகவும் பொதுவான அறிகுறி நிணநீர் முனையில் வலியற்ற வீக்கம், பொதுவாக அக்குள், இடுப்பு அல்லது கழுத்தில். சேதமடைந்த லிம்போசைட்டுகள் அந்த முனையில் சேகரிப்பதால் இது ஏற்படுகிறது. வீக்கமும் வலிக்கலாம். காய்ச்சல், குளிர், விவரிக்க முடியாத எடை இழப்பு, இந்த அறிகுறிகள் குறிப்பிடப்படாதவை. இதன் பொருள் புற்றுநோயுடன் தொடர்பில்லாத பல நிலைமைகளால் அவை ஏற்படலாம்.

உதாரணமாக, அவை காய்ச்சல் அல்லது பிற வைரஸ் தொற்றுக்கான அறிகுறிகளாக இருக்கலாம், ஆனால் அந்த சந்தர்ப்பங்களில், அவை நீண்ட காலம் நீடிக்காது. லிம்போமாவில், அறிகுறிகள் காலப்போக்கில் தொடர்கின்றன மற்றும் ஒரு தொற்று அல்லது மற்றொரு நோயால் விளக்க முடியாது.

லிம்போமா அறிகுறிகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

Lukemia இதழ், புற்றுநோய் அறுவை சிகிச்சை, புற்றுநோய் தடுப்பு முன்னேற்றங்கள், கீமோதெரபி: திறந்த அணுகல், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், லுகேமியா மற்றும் லிம்போமா, லுகேமியா மற்றும் லிம்போமா இதழ், புற்றுநோயியல், புற்றுநோய் உயிரியல், புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு, புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு, புற்றுநோய் நோய்த்தடுப்பு, புற்றுநோய் நோயெதிர்ப்பு பற்றிய கருத்தரங்குகள் cer உயிரியல் மற்றும் சிகிச்சை, புற்றுநோய் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள்
Top