லுகேமியா ஜர்னல்

லுகேமியா ஜர்னல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-6917

லுகேமியா

லுகேமியா என்பது இரத்த அணுக்களின் புற்றுநோயாகும். லுகேமியா எலும்பு மஜ்ஜையில் உள்ள ஒரு கலத்தில் தொடங்குகிறது. செல் ஒரு மாற்றத்திற்கு உட்பட்டு ஒரு வகை லுகேமியா செல் ஆகிறது. மஜ்ஜை செல் ஒரு லுகேமிக் மாற்றத்திற்கு உள்ளானால், லுகேமியா செல்கள் சாதாரண செல்களை விட நன்றாக வளர்ந்து வாழலாம். காலப்போக்கில், லுகேமியா செல்கள் வெளியேறுகின்றன அல்லது சாதாரண செல்களின் வளர்ச்சியை அடக்குகின்றன. லுகேமியாவின் வளர்ச்சி விகிதம் மற்றும் செல்கள் சாதாரண இரத்தம் மற்றும் மஜ்ஜை செல்களை எவ்வாறு மாற்றுகின்றன என்பது ஒவ்வொரு வகை லுகேமியாவிலும் வேறுபடுகிறது.

இது மிகவும் பொதுவான வகை இரத்த புற்றுநோய் மற்றும் குழந்தைகளை விட 10 மடங்கு பெரியவர்களை பாதிக்கிறது. லுகேமியா நோயால் கண்டறியப்பட்ட பெரும்பாலான மக்கள் 50 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள்.

லுகேமியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்
Lukemia, இரத்தம், இரத்தக் கோளாறுகள் & இரத்தமாற்றம், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், புற்றுநோய் மருத்துவ பரிசோதனைகள், லுகேமியா, லுகேமியா ஆராய்ச்சி, லுகேமியா ஆராய்ச்சி அறிக்கைகள், இரத்த மதிப்புரைகள், இரத்த ஆராய்ச்சி, கீமோதெரபி, புற்றுநோய் ஜர்னல் & திரேபி
Top