பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

திரிபு மேம்பாடு

திரிபு மேம்பாடு என்பது வளர்சிதை மாற்ற திறன்களை மேம்படுத்துவதற்காக நுண்ணுயிர் விகாரங்களைக் கையாளுதல் மற்றும் மேம்படுத்துவதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பமாகும். குறிப்பிட்ட உயிர்வேதியியல் பாதைகளில் மாற்றங்கள் அல்லது மறுசீரமைப்பு டிஎன்ஏ தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி புதிய பாதைகளை அறிமுகப்படுத்துவதன் மூலம் தயாரிப்பு உருவாக்கம் அல்லது செல்லுலார் பண்புகளை நேரடியாக மேம்படுத்துதல்

திரிபு மேம்பாட்டிற்கான தொடர்புடைய இதழ்கள்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்ப இதழ், இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் அட்வான்ஸ் இன்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், ஆராய்ச்சி & விமர்சனங்கள்: உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்ப இதழ், ஆப்பிரிக்க பால் பண்ணை மற்றும் பால் உற்பத்தி, உலகளாவிய ஜர்னல், பால் பண்ணை மற்றும் சர்வதேச பால் உற்பத்தித் திட்டம் கள்

Top