பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

ஆடை நீக்கிய பால்

ஸ்கிம்டு மில்க் என்பது பால், அதில் இருந்து போதுமான பால் கொழுப்பு நீக்கப்பட்டு, அதன் பால் கொழுப்பு உள்ளடக்கத்தை 0.5 சதவீதத்திற்கும் குறைவாகக் குறைக்கிறது. கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் அல்லது கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பாலில் வைட்டமின் ஏ சேர்க்கப்பட வேண்டும், அதனால் ஒவ்வொரு குவாட்டர் உணவிலும் 2,000 சர்வதேச அளவிலான வைட்டமின் ஏ உள்ளது.

கொழுப்பு நீக்கப்பட்ட பால் தொடர்பான பத்திரிகைகள்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், ஆராய்ச்சி மற்றும் விமர்சனங்கள்: உணவு மற்றும் பால் தொழில்நுட்ப இதழ், தானிய அறிவியல் இதழ், ஊட்டச்சத்து மற்றும் வளர்சிதை மாற்ற இதழ், மனித ஊட்டச்சத்துக்கான தாவர உணவுகள், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து ஆராய்ச்சி, பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றங்கள், ஊட்டச்சத்து மற்றும் உணவு அறிவியல் இதழ்

Top