பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்

பால் ஆராய்ச்சியில் முன்னேற்றம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-888X

பால் நுண்ணுயிரியல்

மாடுகள், செம்மறி ஆடுகள், ஆடுகள் மற்றும் எருமை உள்ளிட்ட பால் விலங்குகள், மனிதர்களைப் போலவே பாக்டீரியாவின் இயற்கையான நீர்த்தேக்கங்கள். இந்த பாக்டீரியாக்களில் பல மனிதர்களுக்கு தீங்கு விளைவிப்பதில்லை, ஆனால் சில தீங்கு விளைவிக்கும். பால் பொருட்கள் மற்றும் பால் ஆகியவை உணவுப் பொருட்களில் முக்கியமானவை. இவை நுண்ணுயிர் வளர்ச்சிக்கு மிகவும் ஏற்றது. பால் கறக்கும் போது அல்லது அதற்குப் பிறகு பால் பாக்டீரியாவால் மாசுபடலாம். பாலில் பாலூட்டிகளின் வளர்ச்சிக்கான முக்கிய ஊட்டச்சத்து கூறுகள் உள்ளன, எனவே, இது பல்வேறு பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு சிறந்த ஊடகமாகும். பாலில் பரவும் நோய்க்கிருமிகளால் ஏற்படும் மனித நோய் பொதுவாக பச்சை பால் அல்லது புதிய பாலாடைக்கட்டிகள் போன்ற மூல பாலில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் பொருட்களுடன் தொடர்புடையது. பாக்டீரியா வளர்ச்சியில் வெப்பநிலை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நுகர்வுக்கு முன் பாலை பேஸ்டுரைசேஷன் செய்வது நோய்க்கிருமிகளை அழித்து ஆபத்தான நுண்ணுயிரிகளின் நுகர்வுடன் தொடர்புடைய நோய்களுக்கு பாதுகாப்பை வழங்கும்.

பால் நுண்ணுயிரியல் தொடர்பான இதழ்கள்

விலங்கு ஊட்டச்சத்து, பால் அறிவியல் & தொழில்நுட்பம், புதுமையான உணவு அறிவியல் மற்றும் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், வேளாண்மை இதழ் - உணவு அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், உணவு இதழ்: நுண்ணுயிரியல், பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதாரம், சர்வதேச பால் தொழில்நுட்ப இதழ், ஆஸ்திரேலிய பால் தொழில்நுட்ப இதழ்

Top