மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்

மரபணு பொறியியலில் முன்னேற்றங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2169-0111

மரபணு பொறியியல் பயிர்கள்

மரபணு பொறியியல் பயிர்கள், பயோடெக் பயிர்கள் விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் தாவரங்கள், மரபணு பொறியியல் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தி மாற்றியமைக்கப்பட்ட டிஎன்ஏ பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில் தாவரங்களுக்கு இயற்கையாக இல்லாத ஒரு புதிய பண்புகளை அறிமுகப்படுத்துவதாகும். உணவுப் பயிர்களில் உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் சில பூச்சிகள், நோய்கள் அல்லது சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள், கெட்டுப்போவதைக் குறைத்தல் அல்லது இரசாயன சிகிச்சைகளுக்கு எதிர்ப்பு (எ.கா. களைக்கொல்லிக்கு எதிர்ப்பு) அல்லது பயிரின் ஊட்டச்சத்து சுயவிவரத்தை மேம்படுத்துதல் ஆகியவை அடங்கும். உணவு அல்லாத பயிர்களின் எடுத்துக்காட்டுகளில் மருந்து முகவர்கள், உயிரி எரிபொருள்கள் மற்றும் பிற தொழில்துறையில் பயனுள்ள பொருட்களின் உற்பத்தி, அத்துடன் உயிரியல் திருத்தம் ஆகியவை அடங்கும்.

மரபணு பொறியியல் பயிர்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

உயிரணு உயிரியல்: ஆராய்ச்சி மற்றும் சிகிச்சை ஹைப்ரிட், குளோனிங் & டிரான்ஸ்ஜெனிசிஸ், தற்போதைய செயற்கை மற்றும் சிஸ்டம்ஸ் உயிரியல், டவுன் சிண்ட்ரோம் & குரோமோசோம் அசாதாரணங்கள், பூஞ்சை மரபியல் & உயிரியல், GM பயிர்கள், GM பயிர்கள் & உணவு, தொழில்துறை பயிர்கள் மற்றும் தயாரிப்புகள், தர உத்தரவாதம் மற்றும் பயிர்களின் பாதுகாப்பு , பயிர்கள் மீதான ஆராய்ச்சி, வயல் பயிர்களின் துருக்கிய ஜர்னல், காய்கறி பயிர்கள் ஆராய்ச்சி புல்லட்டின், வயல் பயிர்கள் ஆராய்ச்சி.

Top