மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா

வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா என்பது வாஸ்குலர் என்ற சொல் இரத்த நாளங்களுடன் தொடர்புடையது. வாஸ்குலர் அறுவை சிகிச்சையின் போது மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்கு பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்துகள் வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா என அழைக்கப்படுகின்றன. வாஸ்குலர் அமைப்பை இரத்த நாளங்களின் வலையமைப்பாக வரையறுக்கலாம். சில வாஸ்குலர் அறுவை சிகிச்சைகள் ஆழமான நரம்பு இரத்த உறைவு, அடிவயிற்று ஆஞ்சினா போன்றவை.

வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியாலஜி என்பது உடலின் இரத்த நாளங்களின் வலையமைப்பைக் கையாள்கிறது. வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா முதன்மையாக இதயம், வாஸ்குலர், தொராசிக் தொடர்பான நோய்களால் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகளுக்கு கவனம் செலுத்துகிறது. இந்த கிளை வலியைக் குறைக்கும் மருந்தில் கவனம் செலுத்துகிறது மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்க்க மயக்க மருந்தைத் தூண்டுகிறது.

வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ரிலீஃப், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, தீவிர மற்றும் தீவிர சிகிச்சை இதழ், வலி ​​மேலாண்மை மற்றும் மருத்துவ இதழ், நோயாளி பராமரிப்பு இதழ், இதயத் தொராசி மற்றும் வாஸ்குலர் அனஸ்தீஸ் ஜர்னல் வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா, கார்டியோடோராசிக் அனஸ்தீசியாவின் ஜர்னல், தி எகிப்தியன் ஜர்னல் ஆஃப் கார்டியோடோராசிக் அனஸ்தீசியா, அன்னல்ஸ் ஆஃப் கார்டியாக் அனஸ்தீசியா, கார்டியோவாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா, இந்திய ஜர்னல் ஆஃப் தொராசிக் அண்ட் கார்டியோவாஸ்குலர் சர்ஜரி, பிரித்தானிய ஜர்னல் ஆஃப் அனெஸ்தீசியா

Top