மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

உள்ளூர் மயக்க மருந்து

லோக்கல் அனஸ்தீசியா என்பது மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு முறையாகும், இது அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ நடைமுறைகளின் போது வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியை மரத்துப்போகச் செய்வதை உள்ளடக்குகிறது. மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்கு உள்ளூர் மயக்க மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை சிறிய அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் வலி மேலாண்மைக்கு பாதுகாப்பானவை.

 பொது மயக்க மருந்து போலல்லாமல், உங்கள் உடலின் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் உள்ளூர் மயக்க மருந்து பயன்படுத்தப்படுகிறது, இது வலி உணர்வை முழுமையாக இழக்கச் செய்கிறது. உள்ளூர் மயக்கமருந்துகள் உடலின் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலிருந்து நரம்புகளைத் தடுக்கின்றன, இதனால் நரம்புகள் வலி சமிக்ஞைகளை மூளைக்கு அனுப்ப முடியாது. இதனால் குறிப்பிட்ட உடல் பகுதிக்கு மயக்க மருந்து கிடைத்தது.

உள்ளூர் மயக்க மருந்து தொடர்பான பத்திரிகைகள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, வலி ​​மேலாண்மை மற்றும் மருத்துவ இதழ், நோயாளி பராமரிப்பு இதழ், வலி ​​மற்றும் நிவாரண இதழ், தீவிர மற்றும் முக்கியமான கவனிப்பு இதழ், லோக்கல் அனஸ்தீசியாவின் அத்தியாவசியங்கள் பல் மருத்துவம், டூமசென்ட் லோக்கல் அனஸ்தீசியா, அனஸ்தீசியா மற்றும் வலி மருந்து, ஆம்புலேட்டரி அனஸ்தீசியா, குளோபல் அனஸ்தீசியா மற்றும் பெரியோபரேட்டிவ் மெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிரிட்டிகல் கேர் திறந்த அணுகல், உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மயக்க மருந்து.

Top