மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இரட்டை குருட்டு சக மதிப்பாய்வு செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை செயல்திறனை மேம்படுத்துகிறது மற்றும் தரத்தின் தரத்தை பராமரிக்க பயன்படுகிறது. ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச்சின் புகழ்பெற்ற ஆசிரியர் குழு, சக மதிப்பாய்வு செயலாக்கத்தின் மூலம் விஞ்ஞான சமூகத்திற்கு தரமான வேலையைப் பரப்ப முயற்சிக்கிறது. ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், சக மதிப்பாய்வு செயல்முறை மூலம் தரமான கட்டுரைகளைப் பரப்புவதன் மூலம் அறிவியல் சமூகத்திற்கு சேவை செய்து வருகிறது. திறந்த அணுகல் ஜர்னலாக இருப்பதால், அறிவியலை தடையின்றி பயன்படுத்த எங்கள் ஜர்னல் அனுமதிக்கிறது.

Top