மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

பல் மயக்க மருந்து

பல் மயக்க மருந்து என்பது பல் அறுவை சிகிச்சைகளை கையாளும் மயக்கவியல் பிரிவாகும். பல் அறுவை சிகிச்சைகளில் மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்துகள் புரோக்கெய்ன், மெபிவாகைன் போன்றவை. நோயாளிகளுக்கு மயக்க மருந்து சேவைகளை வழங்குவதற்கு பல் மருத்துவர் மயக்க மருந்து நிபுணர் மட்டுமே பொறுப்பு.

செயல்முறைகளின் போது நோயாளி அனுபவிக்கும் அசௌகரியத்தின் அளவைக் கட்டுப்படுத்த, பல் மயக்க மருந்து நிபுணர் பல் மயக்க மருந்தை வழங்குவார். அதே நேரத்தில் பல் மயக்க மருந்து நிபுணர் பொருந்தக்கூடிய அனைத்து விதிமுறைகளையும் கடைப்பிடிப்பார். பல் அறுவை சிகிச்சைகளில் மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்துகள் புரோக்கெய்ன், மெபிவாகைன் போன்றவை. பல் அறுவை சிகிச்சையில் மயக்க மருந்தை அடைய பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படும் மயக்க மருந்து லிடோகைன் ஆகும்.

பல் மயக்க மருந்து தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டென்சிவ் அண்ட் கிரிட்டிகல் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பேஷண்ட் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ரிலீஃப், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் மேனேஜ்மென்ட் & மெடிசின், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, பல் மயக்க மருந்து மற்றும் வலி மருத்துவ இதழ், பல் மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியாலஜி, அனஸ்தீசியா, பீடியாட்ரிக் அனஸ்தீசியா, சிறந்த பயிற்சி மற்றும் மருத்துவ மயக்கவியல் ஆராய்ச்சி, நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மயக்கவியல் இதழ், மயக்கவியல் கிளினிக்குகள், மயக்க மருந்து மற்றும் தீவிர சிகிச்சை, BMC மயக்கவியல்.

Top