மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

மயக்க நிலையில் முன்னேற்றம்

மயக்க மருந்து என்பது வலி மேலாண்மை துறையில் மருத்துவ நடைமுறையின் ஒரு முக்கிய குழுவாகும். கடந்த தசாப்தத்தில், நோயாளிக்கு மிகவும் துல்லியமான மற்றும் குறைந்தபட்ச அசௌகரியத்துடன் அறுவை சிகிச்சை நடைமுறைகளை மேற்கொள்வதற்காக அறுவைசிகிச்சை எளிதாக்கும் அறுவை சிகிச்சையின் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள நடைமுறையில் மிகப்பெரிய வளர்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சியின் தரம் பாதுகாப்பான மற்றும் பயனுள்ள மயக்க மருந்து நடைமுறையைக் கண்டறிய வழிவகுத்தது.

அனஸ்தீசியாவின் முன்னேற்றங்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டென்சிவ் அண்ட் க்ரிட்டிகல் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பேஷண்ட் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ரிலீஃப், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் மேனேஜ்மென்ட் & மெடிசின், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, மயக்க மருந்தின் முன்னேற்றங்கள், சௌதி ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, ஆக்டா அனஸ்தீசியாலஜிகா ஸ்காண்டினாவிகா, ஐரோப்பிய அனஸ்தீசியாலஜி ஜர்னல், மினெர்வா அனெஸ்டீசியாலாஜிகா, பிஎம்சி அனஸ்தீசியாலஜி, அனஸ்தீசியா மற்றும் தீவிர சிகிச்சை, மயக்க மருந்து மற்றும் தீவிர சிகிச்சை, கொரியன் ஜர்னல் ஆஃப் அனெஸ்தீசியா.

Top