மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

இவ்விடைவெளி மயக்க மருந்து

எபிடூரல் அனஸ்தீசியா பெரும்பாலும் இவ்விடைவெளி வலி நிவாரணி என்று அழைக்கப்படுகிறது. வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக இடுப்புக்குக் கீழே உள்ள உணர்வை இழப்பதற்கு இந்த முறை பெரும்பாலும் பிரசவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. முள்ளந்தண்டு வடத்தின் துரா மேட்டரைச் சுற்றியுள்ள இடத்தில் மயக்க மருந்து நரம்பு வழியாக செலுத்தப்படுகிறது. எபிட்யூரல் அனஸ்தீசியா என்பது எபிடூரல் ஸ்பேஸில் செருகப்பட்ட வடிகுழாய் குழாய் மூலம் மயக்க மருந்துகளை செலுத்துவதை உள்ளடக்குகிறது.

எபிடூரல் அனஸ்தீசியா தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், வலி ​​நிவாரணி மற்றும் புத்துயிர் பெறுதல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, வலி ​​மேலாண்மை மற்றும் மருத்துவ இதழ், நோயாளி பராமரிப்பு இதழ், வலி ​​மற்றும் நிவாரண இதழ், தீவிர மற்றும் சிக்கலான பராமரிப்பு இதழ், உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மயக்கவியல் இதழ், பிரிட்டிஷ் ஜோர்னல் அனஸ்தீசியா, அனஸ்தீசியா மற்றும் அனல்ஜீசியா, ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிரிட்டிகல் கேர் திறந்த அணுகல், உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மயக்க மருந்து, மகப்பேறியல் அனஸ்தீசியாவின் சர்வதேச ஜர்னல், மகப்பேறியல் அனஸ்தீசியா டைஜஸ்ட், துருக்கிய அனஸ்தீசியா மற்றும் ரீனிமேஷன் இதழ்.

Top