மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

நரம்புத் தொகுதிகள்

நரம்புத் தடுப்பு என்பது அறுவை சிகிச்சை மற்றும் மருத்துவ நடைமுறைகளின் போது மற்றும் அதற்குப் பிறகு ஏற்படும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக வலி சிகிச்சை மற்றும் வலி மேலாண்மை நடைமுறைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பமாகும். பிராந்திய மயக்க மருந்தில், மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சையின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக நரம்பு வழியாக மயக்க மருந்துகளை செலுத்துவதன் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டிய இடத்தில், பொருத்தமான பகுதியில் உள்ள புற அல்லது முதுகெலும்பு நரம்புகளின் கொத்து தடுக்கப்படுகிறது.

 பிராந்திய மயக்க மருந்தில், மருத்துவ மற்றும் அறுவை சிகிச்சையின் போதும் அதற்குப் பின்னரும் வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக நரம்பு வழியாக மயக்க மருந்துகளை செலுத்துவதன் மூலம் அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட வேண்டிய இடத்தில், பொருத்தமான பகுதியில் உள்ள புற அல்லது முதுகெலும்பு நரம்புகளின் கொத்து தடுக்கப்படுகிறது. பொதுவாக, நரம்பு முற்றுகையின் செயல்முறையானது, மயக்க மருந்து, கார்டிகோஸ்டீராய்டு மற்றும் நரம்பின் மீது அல்லது அதற்கு அருகில் உள்ள பிற முகவர்களை மயக்க மருந்து அல்லது வலி நிவாரணத்தை அடைவதில் உட்படுத்துகிறது.

நரம்புத் தொகுதிகள் தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டென்சிவ் அண்ட் கிரிட்டிகல் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பேஷண்ட் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ரிலீஃப், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் மேனேஜ்மென்ட் & மெடிசின், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஜர்னல் ஆஃப் ஜப்பான் சொசைட்டி ஃபார் கிளினிக்கல் அனஸ்தீசியா, பீடியாட்ரிக் அனஸ்தீசியா மகப்பேறியல் அனஸ்தீசியா டைஜஸ்ட், ஜர்னல் ஆஃப் பெரியானெஸ்தீசியா நர்சிங், பிராந்திய மயக்க மருந்துகளின் எசென்ஷியல்ஸ், பிராந்திய மயக்க மருந்து விளக்கப்பட கையேடு, உள்ளூர் மற்றும் பிராந்திய மயக்க மருந்து.

Top