மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

மயக்க மருந்து

மயக்கமருந்துகள் என்பது மயக்கத்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள். பொது மயக்க மருந்து, உள்ளூர் மயக்க மருந்து, பிராந்திய மயக்க மருந்து போன்ற பல்வேறு வகையான மயக்க மருந்துகளை நடைமுறையில் வைத்துள்ளோம். லிடோகைன், ப்ரோபைன், கோகோயின், டெஸ்ஃப்ளூரேன், செனான் ஆகியவை வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சில மயக்க மருந்துகளாகும்.

மயக்க மருந்து முகவர்கள் வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக நோயாளிக்கு மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள். இந்த மயக்கமருந்துகள் உணர்வின் மீளக்கூடிய இழப்புக்கு வழிவகுக்கும். இந்த மயக்க மருந்துகள் இரண்டு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: பொது மயக்க மருந்து மற்றும் உள்ளூர் மயக்க மருந்து. பொது மயக்கமருந்து முழு உடலிலும் மீளக்கூடிய நனவை இழப்பதை எளிதாக்குகிறது, அதே நேரத்தில் உள்ளூர் மயக்க மருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட உடல் பகுதிக்கு உணர்திறன் இழப்பை ஏற்படுத்துகிறது. பெரும்பாலான சந்தர்ப்பங்களில், மயக்க மருந்தின் காலம் கொடுக்கப்பட்ட மயக்க மருந்துகளின் அளவிற்கு நேரடியாக விகிதாசாரமாக இருக்கும்.

மயக்க மருந்து தொடர்பான இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டென்சிவ் அண்ட் க்ரிட்டிகல் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பேஷண்ட் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் அண்ட் ரிலீஃப், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் மேனேஜ்மென்ட் & மெடிசின், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, இந்திய மயக்க மருந்து இதழ், மயக்க மருந்து மற்றும் தீவிர சிகிச்சை இதழ், லோக்கல் அண்ட் ரீஜினல் அனஸ்தீசியா, அனஸ்தீசியாலஜி, பிரிட்டிஷ் ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, அனஸ்தீசியா மற்றும் அனல்ஜீசியா, ஆக்டா அனஸ்தீசியா ஸ்காண்டினாவிகா, அனஸ்தீசியா, மினெர்வா அனெஸ்டீசியாலாஜிகா, கனடியன் ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா, பீடியாட்ரிக் அனஸ்தீசியா.

Top