மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

மொழிபெயர்ப்பு மீளுருவாக்கம் மருத்துவம்

மீளுருவாக்கம் மருத்துவம் என்பது சேதமடைந்த திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளை முழுமையாக குணப்படுத்தும் திறன் கொண்ட மருத்துவப் பகுதியாகும், இன்று சரிசெய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளவர்களுக்கு தீர்வுகள் மற்றும் நம்பிக்கையை வழங்குகிறது. மீளுருவாக்கம் மருத்துவம் என்பது திசு பொறியியல் மற்றும் மூலக்கூறு உயிரியலில் மொழிபெயர்ப்பு ஆராய்ச்சியின் ஒரு கிளை ஆகும், இது சாதாரண செயல்பாட்டை மீட்டெடுக்க அல்லது நிறுவ மனித செல்கள், திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை மாற்றுதல், பொறியியல் அல்லது மீளுருவாக்கம் செய்யும் செயல்முறையைக் கையாள்கிறது.

மீளுருவாக்கம் மருத்துவம் என்பது மருத்துவத்திற்கான மிகவும் பரந்த, புதிய அணுகுமுறையாகும், இது ஸ்டெம் செல் தொழில்நுட்பத்தின் முன்னேற்றங்களைப் பயன்படுத்துகிறது, முதன்மையாக, மருத்துவ கவனிப்பை மேம்படுத்துகிறது. அது உண்மையில் மாறுவது என்னவென்றால், நாள்பட்ட நோய்களுக்கு குறுகிய கால விளைவைக் கொண்ட மருந்துகளைக் கொண்டு சிகிச்சையளிப்பதற்குப் பதிலாக, அதன் விளைவாக நீண்ட காலத்திற்குத் தொடர வேண்டும், சிக்கல்களுக்கான தீர்வுகளின் மறுபிறப்பு மருத்துவத்தின் அடிப்படையில் நாம் சிந்திக்கலாம்.

Top