மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்

மொழிபெயர்ப்பு மருத்துவம்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1025

உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி

உயிரியல் மருத்துவ ஆராய்ச்சி என்பது அறிவியலின் பரந்த பகுதி ஆகும், இது உயிரியல் செயல்முறை மற்றும் நோய்க்கான காரணங்களை கவனமாக பரிசோதனை, அவதானிப்பு, ஆய்வக வேலை, பகுப்பாய்வு மற்றும் சோதனை மூலம் ஆய்வு செய்கிறது. உடல்நலக்குறைவைத் தடுப்பதற்கான வழிகளைக் கண்டறிய விஞ்ஞானிகள் இந்த அறிவுத் தளத்தை விரிவுபடுத்துகிறார்கள், மேலும் நமக்கு, நம் குடும்பங்கள் மற்றும் நண்பர்கள், நமது செல்லப்பிராணிகள், பண்ணை விலங்குகள் மற்றும் நோய் மற்றும் மரணத்தை ஏற்படுத்தும் நோய்கள் மற்றும் நிலைமைகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதற்கும் குணப்படுத்துவதற்கும் பயனுள்ள தயாரிப்புகள், மருந்துகள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்குதல். வனவிலங்குகள். பயோமெடிக்கல் ஆராய்ச்சிக்கு பல்வேறு பின்னணிகள் மற்றும் திறன்களைக் கொண்ட வாழ்க்கை மற்றும் இயற்பியல் அறிவியல் ஆகிய இரண்டிலிருந்தும் பல நபர்களின் உள்ளீடு மற்றும் பங்கேற்பு தேவைப்படுகிறது.

அத்தகைய ஆராய்ச்சிக் குழுவில் மருத்துவ மருத்துவர்கள், கால்நடை மருத்துவர்கள், கணினி விஞ்ஞானிகள், பொறியாளர்கள், தொழில்நுட்ப வல்லுநர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த பல்வேறு விஞ்ஞானிகளும் இருக்கலாம். அவதானிப்புகள் மற்றும் பரிசோதனைகள் மூலம் நிரூபிக்கப்பட்ட அல்லது நிராகரிக்கக்கூடிய நம்பிக்கைகள் அல்லது கோட்பாடுகளை இது கையாள்கிறது. மனிதர்களை சோதனையில் பங்கேற்கச் செய்வதற்கு முன், ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதலில் மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறைகளை சிறப்பாகக் குறிக்கும் விலங்குகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இந்த நூற்றாண்டில் ஏறக்குறைய ஒவ்வொரு பெரிய மருத்துவ முன்னேற்றமும் விலங்கு ஆராய்ச்சியைச் சார்ந்தது.

Top