மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரி என்பது மூலக்கூறுகளை அவற்றின் எடையை அளவிடுவதன் மூலம் கண்டறியும் ஒரு சிறப்பு கருவியாகும். டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர்கள் எடையை எலக்ட்ரானிக் முறையில் அளவிடுகின்றன மற்றும் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் வடிவத்தில் முடிவுகளைக் காண்பிக்கும். மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் என்பது ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட மூலக்கூறின் எடை மற்றும் ஒவ்வொரு மூலக்கூறின் அளவு எவ்வளவு என்பதைக் காட்டும் வரைபடமாகும். மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் ஒரு அயனியின் நிறை/சார்ஜ் விகிதத்தை அளவிடும். டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி முக்கியமாக பகுதி N மற்றும் C-டெர்மினல் பெப்டைட்களை உருவாக்குகிறது. ஸ்பெக்ட்ரம் பல்வேறு அயனி வகைகளைக் கொண்டுள்ளது, ஏனெனில் பெப்டைடுகள் பல இடங்களில் உடைக்கப்படலாம். டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டர் மேலும் பெப்டைட்களை துண்டு அயனிகளாக உடைத்து ஒவ்வொரு துண்டின் வெகுஜனத்தையும் அளவிடுகிறது.

டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
ஜர்னல் ஆஃப் அனலிட்டிகல் & பயோஅனாலிட்டிகல் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் பயோஅனாலிசிஸ் & பயோமெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் புரோட்டீம் ரிசர்ச், தி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, ராயல் சொசைட்டி ஆஃப் கெமிஸ்ட்

Top