மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

இமேஜிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

இமேஜிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்பது உயிரியல் மூலக்கூறுகளை இடஞ்சார்ந்த நம்பகத்தன்மையுடன் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான மிகவும் மேம்பட்ட பகுப்பாய்வு நுட்பங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு தொழில்நுட்பமாகும். இந்த வழியில் உயிரியல் மாதிரிகளை இமேஜிங் செய்வதற்கான ஒரு பயனுள்ள அணுகுமுறை மேட்ரிக்ஸ்-அசிஸ்டட் லேசர் டிசார்ப்ஷன் அயனியாக்கம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியைப் பயன்படுத்துகிறது. அயனிகளின் நிறை-சார்ஜ் விகிதம், வரிசைப்படுத்தப்பட்ட நீக்கப்பட்ட புள்ளிகளின் மீது ஒரு மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமீட்டரைப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகிறது. இமேஜிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் பகுப்பாய்வு (IMS) என்பது, அணுக்கள் மற்றும் சிறிய மூலக்கூறுகளிலிருந்து, உயிரியல் திசுக்களில் இருந்து நேரடியாகப் புரதங்களாக, பகுப்பாய்வுகளின் வேதியியல் இமேஜிங்கை மாற்றும் நுட்பங்களின் பரவலை உள்ளடக்கியது. இமேஜிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்பது வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் தகவல்களின் தனித்துவமான கலவையுடன் ஆராய்ச்சி திட்டத்தில் குறிப்பிட்ட பகுதிகளை மறுவடிவமைக்கிறது.


இமேஜிங் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஜர்னல் ஆஃப் பயோஅனாலிசிஸ் & பயோமெடிசின், ஜர்னல் ஆஃப் அனலிட்டிகல் & பயோஅனாலிட்டிகல் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் தி அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, ஜர்னல் ஆஃப் ஸ்பெக்ட்ரல் இமேஜிங், ஜர்னல் ஆஃப் ஃபார்மாசூட்டிகல் அனாலிசிஸ் தொடர்பான இதழ்கள்

 

Top