மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி புதிதாகப் பிறந்த ஸ்கிரீனிங்

எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, புதிதாகப் பிறந்த குழந்தைகளின் வளர்சிதை மாற்றத்தின் பல அரிய பிறவி பிழைகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்பது புதிதாகப் பிறந்த ஸ்கிரீனிங் திட்டங்களுக்கு> 20 நோயின் குறிப்பான்களுக்கு ஒரு மதிப்பீட்டில் உலர்ந்த இரத்தப் புள்ளிகளைத் திரையிடுவதற்கு விரைவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. எலெக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் முன்னேற்றம், சில அசாதாரணமான பிறவி நோய்களுக்கு குழந்தைகளை பரிசோதிக்க பயன்படுகிறது. புதிதாகப் பிறந்த பல கோளாறுகள் எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டன. முந்தைய தசாப்தத்தில், வளர்சிதை மாற்றச் சிக்கலைச் சோதிக்கும் ஆராய்ச்சி வசதிகள் இணைந்த மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியை வழங்கியுள்ளன, இது அவர்களின் குழந்தைத் திரையிடல் திட்டங்களில் வழக்கமான நடவடிக்கைகளை விட மிகவும் நுட்பமானது, குறிப்பிட்டது, திடமானது மற்றும் விரிவானது.

எலக்ட்ரோஸ்ப்ரே டேன்டெம் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்,
மருத்துவ மற்றும் பரிசோதனை நோயியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மருந்தியல், உயிர்வேதியியல் மற்றும் மருந்தியல்: திறந்த அணுகல் இதழ், தொழில்துறை வேதியியல்: திறந்த அணுகல், மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஜர்னல்கள், ஐரோப்பிய குரோமெட்டோகிராஃபி ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி ஜர்னல் ஆஃப் அமெரிக்கன் க்ரோமெட்ரோகிராஃபி ஜர்னல். மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

Top