மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

வாயு குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி

கேஸ் க்ரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி (ஜிசி/எம்எஸ்) என்பது வாயு குரோமடோகிராபி மற்றும் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் அம்சங்களை ஒருங்கிணைக்கும் ஒரு நுட்பமாகும், இதன் மூலம் இரசாயனப் பொருட்களின் சிக்கலான கலவைகள் பிரிக்கப்பட்டு, அடையாளம் காணப்பட்டு அளவிடப்படலாம். வாயு குரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் முக்கிய நன்மைகள், இது மிகச் சிறந்த பிரிப்பு, குறுகிய பகுப்பாய்வு நேரம், ஊசிக்கான மாதிரியின் மிகக் குறைந்த அளவு (µl), மிக உயர்ந்த துல்லியம் மற்றும் அளவு பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை வழங்குகிறது. வாயு குரோமடோகிராபி இரத்தத்தில் உள்ள ஆல்கஹால், நறுமண கலவைகள், சுவைகள் மற்றும் வாசனை திரவியங்கள், ஹைட்ரோகார்பன்கள், பூச்சிக்கொல்லிகள், களைக்கொல்லிகள் மற்றும் டையாக்ஸின்களைக் கண்டறிந்து அளவிடுகிறது.

கேஸ் க்ரோமடோகிராஃபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி
ஜர்னல் ஆஃப் க்ரோமடோகிராபி & செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், இன்டஸ்ட்ரியல் கெமிஸ்ட்ரி: ஓபன் அக்சஸ், பார்மாசூட்டிக்ஸ் & மருந்து டெலிவரி ரிசர்ச், இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபார்மாசூட்டிகல் காம்பௌண்டிங், ஜர்னல் ஆஃப் குரோமடோகிராஃபி, ஜூரோமல் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் ஜூரோமடோகிராபி மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் urnal

Top