மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

மால்டி

MALDI என்பது Matrix Assisted Laser Desorption/Ionization என்பதன் சுருக்கமாகும். MALDI க்கான மாதிரியானது, மிக அதிக அளவிலான மேட்ரிக்ஸில் ஒரே மாதிரியாக கலக்கப்படுகிறது. அணி அலை நீளம் 337nm நைட்ரஜன் ஆப்டிகல் மேசர் ஒளியின் புற ஊதா ஒளியை உறிஞ்சி அதை வெப்ப ஆற்றலாக மாற்றுகிறது. சிறிய MALDI இல், மேட்ரிக்ஸின் ஒரு பகுதி பல நானோ வினாடிகளில் வெப்பமடைகிறது மற்றும் மாதிரியுடன் ஆவியாகிறது. அதே m/z விகிதத்தைக் கொண்ட ஆனால் அதிக இயக்க ஆற்றல் கொண்ட அயனிகள் பிரதிபலிப்பாளருக்குள் ஆழமாக ஊடுருவி, மெதுவான குறைந்த ஆற்றல் அயனிகளுடன் ஒப்பிடும்போது அவை பிரதிபலிப்பாளரிடம் வருவதை தாமதப்படுத்துகின்றன. MALDI இன் முக்கிய நன்மைகள், பாலிமர்கள், புரதங்கள், பெப்டைடுகள், மேம்படுத்தப்பட்ட தெளிவுத்திறன், வெகுஜன துல்லியத்தின் அதிகரிப்பு, லேசரால் உறிஞ்சப்படும் அதிக அளவு ஆற்றலைப் பிரித்தெடுப்பது ஆகியவை அடங்கும்.


MALDI ஜர்னல் ஆஃப் க்ளைகோமிக்ஸ் & லிபிடோமிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் க்ரோமடோகிராபி & செப்பரேஷன் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் அனலிட்டிகல் & பயோஅனாலிட்டிகல் டெக்னிக்ஸ், ஜர்னல் ஆஃப் மெடிக்கல் மைக்ரோபயாலஜி, மெடிக்கல் மைக்காலஜி, அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

Top