மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்

மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி & சுத்திகரிப்பு நுட்பங்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2469-9861

தடயவியல் ஆய்வுகளில் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி

தடயவியல் ஆய்வுகளில் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி என்பது தடயவியல் ஆய்வுகளுக்கு ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியை வழங்குகிறது. தடயவியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு, தெரியாத சேர்மங்கள், மருந்து வளர்சிதை மாற்றங்கள், இரசாயனங்கள் அல்லது ஆபத்துகள், இதுவரை கண்டறியப்படாத அல்லது வகைப்படுத்தப்படாத நாவல் மனோவியல் பொருட்கள் ஆகியவற்றிற்கான மாதிரிகளை ஆய்வு செய்கின்றனர். தடயவியல் அறிவியலில் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபியின் பங்கு மூலக்கூறு அல்லது அடிப்படை பகுப்பாய்வு என வகைப்படுத்தப்படலாம். ஒப்பீட்டளவில் சிறிய கொந்தளிப்பான nonionic மூலக்கூறுகள் மிகவும் வகையான தடயவியல் மாதிரிகளில் காணப்படுகின்றன, அவை ஒற்றை-நிலை வெகுஜன பகுப்பாய்விகளின் எலக்ட்ரான் மற்றும் வேதியியல் அயனியாக்கம் மூலம் பகுப்பாய்வு செய்யப்படலாம், அவை தொடர்புடைய மூலக்கூறு நிறை மற்றும் கட்டமைப்புத் தரவைக் கொடுக்கும். துருவமற்ற மற்றும் துருவ மூலக்கூறுகள் மற்றும் அவற்றின் மெட்டாபொலிட்டுகள் உயிரியல் மெட்ரிக்குகளில் வழக்கமாக காணப்படும் தடயவியல் ஆர்வத்தின் மாற்று பகுப்பாய்வுகளுடன் எலக்ட்ரோஸ்ப்ரேயைப் பயன்படுத்தி தீர்மானிக்கப்படலாம்.

தடயவியல் ஆய்வுகளில் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் தொடர்புடைய இதழ்கள்
உடற்கூறியல் மற்றும் உடலியல்: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, செல் & வளர்ச்சி உயிரியல், புற்றுநோய் அறிவியல் மற்றும் சிகிச்சை இதழ், அமெரிக்கன் சொசைட்டி ஃபார் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி மற்றும் ஐரோப்பிய ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஜர்னல் ஆஃப் மாஸ் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரி, ரோம் ஸ்பெக்ட்ரோமெட்ரியின் சர்வதேச இதழ்

Top