வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

ரெட்வுட் காடு

ரெட்வுட் காடுகள் அதிக எண்ணிக்கையிலான ரெட்வுட் மரங்களைக் கொண்டவை, அவை ஆழமான கரிம மண்ணைக் குவிக்கும் மற்றும் அவற்றின் மீது வளரும் மரத்தின் அளவிலான டிரங்குகளை ஆதரிக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மூட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. ஒரு பொதுவான ரெட்வுட் காடு, பூமியில் உள்ள மற்ற எந்தப் பகுதியையும் விட ஒரு சதுர அடிக்கு அதிக உயிர்ப்பொருளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் அதில் அமேசானிய மழைக்காடுகளும் அடங்கும். கடலோர ரெட்வுட்கள் செழித்து வளர்கின்றன, உண்மையில் கடற்கரையோரத்தில் இயல்பான தினசரி நிகழ்வுகளான கடுமையான மூடுபனி தேவைப்படுகிறது. ஒரு உயிருள்ள ரெட்வுட் அதன் மூட்டுகள் வழியாக தொடர்ந்து வளர முயற்சிக்கும். இடையூறு இல்லாமல் இருந்தால், மேலே சுட்டிக்காட்டும் மூட்டுகள் அவற்றின் சொந்த மரங்களாக மாறும், மேலும் இது பல வரிசை மரங்களின் ஆதாரமாக உள்ளது.

Redwood Forest
International Agriculture and Forest Research, Journal of Environmental & Analytical Toxicology, Journal of Ecosystem & Ecography, Journal of Earth Science & Climatic Change, Canadian Journal of Forest Research, குரோஷியன் ஜர்னல் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட் இன்ஜினியரிங், ஆஸ்திரிய அறிவியல் இதழியல், வேளாண் அறிவியல் மற்றும் வன பூச்சியியல், வன சூழலியல் மற்றும் மேலாண்மை

Top