வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

மழைக்காடு

மழைக்காடுகள் வெப்பமண்டல மற்றும் மிதவெப்ப மண்டலங்களில் ஆண்டு முழுவதும் அதிக மழைப்பொழிவைக் கவனிப்பதன் மூலம் பெயரிடப்பட்டது. மழைக்காடுகள் வெப்பமண்டல ஈரமான காலநிலை குழுவை சேர்ந்தவை. அவற்றின் வெப்பநிலை அரிதாக 93 °F (34 °C) ஐ விட அதிகமாக அல்லது 68 °F (20 °C) க்கு கீழே குறைகிறது. பொதுவாக ஒரு குறுகிய கால மழை குறைவாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட அனைத்து மழைக்காடுகளும் பூமத்திய ரேகைக்கு அருகில் அமைந்துள்ளன. உலகில் உள்ள மற்ற பகுதிகளை விட பல்வேறு வகையான மரங்கள் உள்ளன. ஒரு வெப்பமண்டல மழைக்காடுகளில் நான்கு தனித்தனி மர அடுக்குகள் உள்ளன, அவை வெளிப்படும், மேல் விதானம், அடிப்பகுதி மற்றும் வனத் தளம் என அடையாளம் காணப்படுகின்றன.

மழைக்காடு தொடர்பான இதழ்கள்

வன சூழலியல் மற்றும் மேலாண்மை, வன ஆராய்ச்சியின் கனடியன் ஜர்னல், ஜப்பானிய வன சமூகம், தென்னாப்பிரிக்க வனவியல் இதழ், சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை இதழ், ஈரநில சூழலியல் மற்றும் மேலாண்மை, வன ஆராய்ச்சியின் ஐரோப்பிய இதழ், தோட்டக்கலை, வனவியல் மற்றும் உயிரி தொழில்நுட்ப இதழ், உலகளாவிய சூழலியல் மற்றும் உயிர் புவியியல்

Top