வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்

வன ஆராய்ச்சி: திறந்த அணுகல்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2168-9776

காப்பிசிங்

காப்பிசிங் என்பது மரபுவழி மேலாண்மைக்கான ஒரு ஆங்கிலச் சொல்லாகும், இது பல மரங்கள் வெட்டப்பட்டால் ஸ்டம்பு அல்லது வேர்களில் இருந்து புதிய வளர்ச்சியை உருவாக்கும் என்ற உண்மையைப் பயன்படுத்துகிறது. ஒரு நசுக்கப்பட்ட மரத்தில், இளம் மரத்தின் தண்டுகள் மீண்டும் மீண்டும் தரை மட்டத்திற்கு அருகில் வெட்டப்படுகின்றன. அடுத்தடுத்த வளர்ச்சி ஆண்டுகளில், பல புதிய தளிர்கள் வெளிப்படும், மேலும் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கொப்பி செய்யப்பட்ட மரம் அல்லது மலம் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ளது, மேலும் சுழற்சி மீண்டும் தொடங்குகிறது. உலகெங்கிலும் உள்ள பல வனவியல் நடைமுறைகள் வெட்டுதல் மற்றும் மீண்டும் வளருவதை உள்ளடக்கியது, மேலும் தாழ்நில மிதமான ஐரோப்பாவின் பல பகுதிகளில் காப்பிசிங் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.நிலப்பரப்பு-அளவிலான தொழிலாக காப்பிசிங் என்ற பரவலான மற்றும் நீண்ட கால நடைமுறையானது, தாழ்நில இங்கிலாந்தில் சிறப்பு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது.

காப்பிசிங் தொடர்பான இதழ்கள்

வனவியல் இதழ், பூமி அறிவியல் மற்றும் காலநிலை மாற்றம் இதழ், சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் இதழ், கடல் அறிவியல் இதழ்: ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு, ஆஸ்திரேலிய வனவியல், பயன்பாட்டு வனவியல் பற்றிய வடக்கு இதழ், நிலையான வனவியல் இதழ், பெய்ஜிங் வனவியல் பல்கலைக்கழகத்தின் இதழ், ஜர்னல் ஆஃப் ஜப்பானிய ஃபாரஸ்ட்ரி சொசைட்டி, வெஸ்டர்ன் ஜர்னல் ஆஃப் அப்ளைடு ஃபாரஸ்ட்ரி

Top