ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: ISSN: 2157-7412

மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட மரபணு சோதனை

 

மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட மரபணு சோதனையானது, பிறக்காத குழந்தைகளில் மரபணு கோளாறுகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்பை மதிப்பிடுவதாகும். இந்த சோதனைகள் பொதுவாக கர்ப்பத்தின் 10வது மற்றும் 13வது வாரங்களுக்கு இடையில் செய்யப்படுகின்றன. இந்த சோதனைகள் தாயின் இரத்தத்தில் உள்ள பொருட்களின் சில அளவை அளவிடுவது மற்றும் அல்ட்ராசவுண்ட் பெறுவது ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த சோதனைகள் கருவின் மரபணு மூலப்பொருளை ஏதேனும் மரபணு கோளாறுகளுக்கு மதிப்பீடு செய்வதாகும். அதிக ஆபத்துள்ள கர்ப்பங்களைக் கண்டறியவும் இது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

இரத்தம், முடி, தோல், அம்னோடிக் திரவம் அல்லது பிற திசுக்களின் மாதிரியில் மரபணு சோதனைகள் செய்யப்படுகின்றன. ஒரு நேர்மறையான சோதனை முடிவு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட மரபணு, குரோமோசோம் அல்லது ஒரு புரதத்தில் மாற்றம் இருப்பதை ஆய்வகம் கண்டறிந்துள்ளது. எதிர்மறையான சோதனை முடிவு என்றால், ஆய்வகம் மரபணு, குரோமோசோம் அல்லது பரிசீலனையில் உள்ள புரதத்தில் மாற்றத்தைக் கண்டறியவில்லை என்பதாகும்.

மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட மரபணு சோதனை தொடர்பான இதழ்கள்

கார்சினோஜெனிசிஸ், ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங் , மகப்பேறியல் மற்றும் மகப்பேறு மருத்துவம், மரபியல் சோதனை, கரு நோய் கண்டறிதல் மற்றும் சிகிச்சை, மருத்துவ மரபியல், மகப்பேறுக்கு முற்பட்ட நோய் கண்டறிதல், மருத்துவச்சி மற்றும் பெண்கள் ஆரோக்கியம், மகப்பேறுக்கு முந்தைய மரபணு சோதனை இதழ்கள்

Top