ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி

ஜர்னல் ஆஃப் ஜெனடிக் சிண்ட்ரோம்ஸ் & ஜீன் தெரபி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: ISSN: 2157-7412

மைட்டோகாண்ட்ரியல் நோய்

 

மைட்டோகாண்ட்ரியல் நோய் என்பது செயலிழந்த மைட்டோகாண்ட்ரியாவால் ஏற்படும் கோளாறுகளின் குழுவாகும். உயிர் மற்றும் வளர்ச்சியைத் தக்கவைக்க உடலுக்குத் தேவையான 90% ஆற்றலை உருவாக்குவதற்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா பொறுப்பு. இவை செல்லின் ஆற்றல் இல்லம் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. அவை ஊட்டச்சத்துக்களை ஆற்றலாக மாற்றும் நொதிகளின் சிறிய தொகுப்புகளைக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த நோய் மைட்டோகாண்ட்ரியல் டிஎன்ஏவில் ஏற்படும் பிறழ்வுகளால் ஏற்படுகிறது மற்றும் அதன் செயல்பாட்டில் தோல்வி இறுதியில் செல் இறப்புக்கு வழிவகுக்கும்.

அறிகுறிகளில் மோட்டார் கட்டுப்பாடு இழப்பு, தசை பலவீனம் மற்றும் வலி, விழுங்குவதில் சிரமம், கல்லீரல் நோய், நீரிழிவு, இதய நோய், இரைப்பை குடல் கோளாறுகள் மற்றும் வளர்ச்சி தாமதம் ஆகியவை அடங்கும். மைட்டோகாண்ட்ரியல் நோய்களுக்கான எடுத்துக்காட்டுகள் டிமென்ஷியா, நீரிழிவு நோய் மற்றும் காது கேளாமை, லீ சிண்ட்ரோம், நரம்பியல் வலி போன்ற அறிகுறிகள்.

மைட்டோகாண்ட்ரியல் நோயின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

மரபணு பொறியியல், ஸ்டெம் செல், மைட்டோகாண்ட்ரியன், நோய் மற்றும் மூலக்கூறு மருத்துவம், சைட்டாலஜியின் சர்வதேச ஆய்வு-செல் உயிரியலின் ஆய்வு, மரபுவழி வளர்சிதை மாற்ற நோய் இதழ், பயோஎனெர்ஜெடிக்ஸ் மற்றும் பயோமெம்பிரேன்களின் இதழ், மூலக்கூறு மரபியல் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றம், மைட்டோகியான்ட்ரியல் நோய்

Top