மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி

மயக்க மருந்து & மருத்துவ ஆராய்ச்சி
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2155-6148

மயக்க மருந்து

அறுவைசிகிச்சையின் போது மற்றும் அதற்குப் பிறகு வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக மயக்க மருந்துகளைத் தூண்டுவதற்கு மயக்க மருந்து மருந்துகள் "மயக்க மருந்துகள்" என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன. பென்சோடியாசெபைன்கள், டயஸெபம், லோராசெபம், மிடாசோலம், எட்டோமிடேட், கெட்டமைன், புரோபோபோல். இந்த மருந்துகளை நரம்பு வழியாக செலுத்தலாம்.

பொது மயக்க மருந்து, உள்ளூர் மயக்க மருந்து, பிராந்திய மயக்க மருந்து போன்ற பல்வேறு வகையான மயக்க மருந்துகளை நடைமுறையில் வைத்துள்ளோம். லிடோகைன், ப்ரோபைன், கோகோயின், டெஸ்ஃப்ளூரேன், செனான் ஆகியவை வலி மற்றும் அசௌகரியத்தைத் தவிர்ப்பதற்காக மயக்க மருந்தைத் தூண்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் சில மயக்க மருந்துகளாகும்.

மயக்க மருந்துகளின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியா & கிளினிக்கல் ரிசர்ச், அனல்ஜீசியா & புத்துயிர்ப்பு: தற்போதைய ஆராய்ச்சி, ஜர்னல் ஆஃப் பேஷண்ட் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் & ரிலீஃப், ஜர்னல் ஆஃப் இன்டென்சிவ் அண்ட் கிரிட்டிகல் கேர், ஜர்னல் ஆஃப் பெயின் மேனேஜ்மென்ட் & மெடிசின், மினெர்வா அனெஸ்டீசியாலாஜிகா, பீடியாட்ரிக் அனஸ்தீசியா நரம்பியல் அறுவை சிகிச்சை மயக்கவியல் இதழ், அனஸ்தீசியாலஜியில் தற்போதைய கருத்து, கார்டியோடோராசிக் மற்றும் வாஸ்குலர் அனஸ்தீசியா ஜர்னல், பிஎம்சி மயக்கவியல், அனஸ்தீசியா ஜர்னல், ஆக்டா அனஸ்தீசியாலாஜிகா தைவானிகா, கொரியன் ஜர்னல் ஆஃப் அனஸ்தீசியாலஜி.

Top