மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2161-1068

ஜர்னல் பற்றி

குறியீட்டு கோப்பர்நிக்கஸ் மதிப்பு: 63.05

தாக்கக் காரணி: 2.00

மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் என்பது மைக்கோபாக்டீரியம் வகைகளால் ஏற்படும் நோய்களை முக்கியமாக காசநோய், தொழுநோய் மற்றும் இந்த நோய்களுக்கான தீர்வு முறைகள் பற்றிய ஆராய்ச்சி ஆகியவற்றைக் கையாளும் அறிவியல் இதழ் ஆகும். மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்களின் இதழ் அறிவார்ந்த வெளியீட்டின் சிறந்த திறந்த அணுகல் இதழ்களில் ஒன்றாகும். மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்கள் ஒரு அறிவார்ந்த திறந்த அணுகல் இதழாகும், மேலும் காசநோய் மற்றும் தொழுநோயின் அனைத்து பகுதிகளிலும் அசல் கட்டுரைகள், ஆய்வுக் கட்டுரைகள், வழக்கு அறிக்கைகள், குறுகிய தகவல்தொடர்புகள் போன்றவற்றின் கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தற்போதைய முன்னேற்றங்கள் பற்றிய முழுமையான மற்றும் நம்பகமான தகவல்களை வெளியிடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த அறிவார்ந்த திறந்த அணுகல் இதழ் தரமான சக மதிப்பாய்வு செயல்முறைக்காக எடிட்டோரியல் மேலாளர் அமைப்பைப் பயன்படுத்துகிறது.

எடிட்டோரியல் டிராக்கிங் என்பது ஆன்லைன் கையெழுத்துப் பிரதி சமர்ப்பித்தல், மதிப்பாய்வு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்பு ஆகும். மைக்கோபாக்டீரியல் நோய்களின் ஆசிரியர் குழு உறுப்பினர்கள் அல்லது வெளி நிபுணர்களால் மதிப்பாய்வு செயலாக்கம் செய்யப்படுகிறது; எந்தவொரு மேற்கோள் கையெழுத்துப் பிரதியையும் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு குறைந்தபட்சம் இரண்டு சுயாதீன மதிப்பாய்வாளர்களின் ஒப்புதலைத் தொடர்ந்து ஆசிரியர் ஒப்புதல் தேவை. ஆசிரியர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளைச் சமர்ப்பிக்கலாம் மற்றும் கணினி மூலம் அவற்றின் முன்னேற்றத்தைக் கண்காணிக்கலாம், வெளியிடப்படும். மதிப்பாய்வாளர்கள் கையெழுத்துப் பிரதிகளை பதிவிறக்கம் செய்து தங்கள் கருத்துக்களை ஆசிரியரிடம் சமர்ப்பிக்கலாம். எடிட்டர்கள் முழு சமர்ப்பிப்பு/மதிப்பாய்வு/திருத்தம்/வெளியீடு செயல்முறையை நிர்வகிக்கலாம். உயர் தாக்கக் காரணியை அடைய, சிறந்த தரமான சமர்ப்பிப்புகள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

ஜர்னல் ஹைலைட்ஸ்

தற்போதைய பிரச்சினையின் சிறப்பம்சங்கள்

Top