ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

த்ரோம்போசைதீமியா

பிளேட்லெட் அதிகமாக இருப்பதற்கான காரணம் தெரியாதபோது "த்ரோம்போசைத்தீமியா" என்ற சொல் விரும்பப்படுகிறது. இந்த நிலை எப்போதாவது அத்தியாவசிய அல்லது முக்கியமான த்ரோம்போசைதீமியா என்று அழைக்கப்படுகிறது. எலும்பு மஜ்ஜையில் உள்ள குறைபாடுள்ள செல்கள் பிளேட்லெட்டுகளை அதிகமாக உருவாக்கினால் இந்த நிலை ஏற்படும். எலும்பு மஜ்ஜை என்பது எலும்புகளுக்குள் இருக்கும் திசு போன்ற துடைப்பாகும். இது சிவப்பு பிளேட்லெட்டுகள், வெள்ளை பிளேட்லெட்டுகள் மற்றும் பிளேட்லெட்டுகளாக உருவாகும் வேறுபடுத்தப்படாத செல்களைக் கொண்டுள்ளது. எலும்பு மஜ்ஜை தொடர்ந்து பிளேட்லெட்டுகளை அதிகமாக உருவாக்க என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை.

அறிகுறிகள் பின்வருவனவற்றை உள்ளடக்கியிருக்கலாம்:

  • இரைப்பை குடல், சுவாச அமைப்பு, சிறுநீர் பாதை அல்லது தோலில் இருந்து இரத்தப்போக்கு
  • ஈறுகளில் இருந்து இரத்தப்போக்கு
  • அறுவைசிகிச்சை முறைகள் அல்லது பல் அகற்றுதல் ஆகியவற்றிலிருந்து இரத்தப்போக்கு (நீண்ட காலம்).

த்ரோம்போசைதீமியா தொடர்பான பத்திரிகைகள்

இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், இரத்த அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் மற்றும் நோய்கள்

Top