ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

மேக்ரோபேஜ்கள்

மேக்ரோபேஜ்கள் நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தின் முக்கியமான செல்கள் ஆகும், அவை நோய்த்தொற்று அல்லது சேதமடைந்த அல்லது இறந்த செல்களைக் குவிப்பதன் மூலம் உருவாகின்றன. மேக்ரோபேஜ்கள் பெரிய, சிறப்பு செல்கள் ஆகும், அவை இலக்கு செல்களை அடையாளம் கண்டு, மூழ்கடித்து அழிக்கின்றன. மேக்ரோபேஜ் என்ற சொல் கிரேக்க சொற்களான "மக்ரோ" அதாவது பெரிய மற்றும் "பேஜின்" என்ற வார்த்தைகளின் கலவையால் உருவாக்கப்பட்டது.

மனிதர்களில் இருக்கும் மேக்ரோபேஜ்கள் சுமார் 21 மைக்ரோமீட்டர் விட்டம் கொண்டவை. அவர்கள் ஒரு நேரத்தில் மாதங்கள் வாழ முடியும். அவர்கள் குறிப்பிட்ட அல்லது உள்ளார்ந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தியின் வளர்ச்சியிலும் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

மேக்ரோபேஜ்களின் தொடர்புடைய இதழ்கள்

இரத்தக் கோளாறுகள் & இரத்தமாற்றம், உள் மருத்துவம்: திறந்த அணுகல், நோயெதிர்ப்பு கண்டறிதல் மற்றும் நோயெதிர்ப்பு சிகிச்சையில் மோனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடிகள், குழந்தை ஹெமாட்டாலஜி/ஆன்காலஜி மற்றும் இம்யூனோபாத்தாலஜி.

Top