ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்

ஜர்னல் ஆஃப் ஹெமாட்டாலஜி & த்ரோம்போம்போலிக் நோய்கள்
திறந்த அணுகல்

ஐ.எஸ்.எஸ்.என்: 2329-8790

இரத்த சோகை

இரத்த சோகை என்பது ஒரு சிகிச்சை நிலை, இதில் சிவப்பு பிளேட்லெட் செல்கள் அல்லது ஹீமோகுளோபின் சாதாரணமாக இல்லை. இரத்த சோகை என்பது சிவப்பு இரத்த தட்டுக்கள் அல்லது ஹீமோகுளோபின் குறைவதால் அல்லது சிவப்பு பிளேட்லெட்டுகளின் துரதிர்ஷ்டம் அல்லது அழிவின் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. இரத்த சோகை என்பது இரத்தத்தின் மிகவும் பரவலாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரச்சினையாகும், இது சர்வதேச அளவில் கால்வாசி நபர்களை பாதிக்கிறது.

இரும்புச்சத்து குறைபாடு நோய் சுமார் 1 பில்லியனை பாதிக்கிறது. 1990 இல் 213,000 பேர் கடந்து சென்றதில் இருந்து 2013 ஆம் ஆண்டில் இரும்புச் சத்து குறைபாட்டின் காரணமாக சுமார் 183,000 பேர் வாடினர். கர்ப்ப காலத்தில் மற்றும் வயதானவர்களில் ஆண்களை விட பெண்களில் இது மிகவும் சாதாரணமானது. இரத்த சோகை சிகிச்சைக்கான செலவினங்களை விரிவுபடுத்துகிறது மற்றும் வேலை செய்யும் திறன் குறைவதன் மூலம் ஒரு மனிதனின் செயல்திறனைக் குறைக்கிறது.

இரத்த சோகை தொடர்பான பத்திரிகைகள்

இரத்தக் கோளாறுகள் மற்றும் இரத்தமாற்றம், இரத்தம், இரத்தம் மற்றும் நிணநீர், இரத்த சோகை, இரத்த அணுக்கள், மூலக்கூறுகள் மற்றும் நோய்கள், இரத்தம்.

Top